ALGEMENE VOORWAARDEN  Workshops en cursussen

 1. INSCHRIJVING
 2. Door het uitvoeren van de betaling van een Antopaso vzw cursus of workshop bevestig je de algemene voorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan.
 3. Je geeft ook toestemming om je via sms of e-mail te bereiken. Dit wordt enkel gebruikt in noodgevallen (bv. bij plotse annulatie les).
 4. De inschrijving gebeurt via https://antopaso.be. Het vermelde inschrijvingsgeld omvat alle kosten, materiaal, begeleiding en verzekering.
 5. Je kan je enkel inschrijven voor een volledige lesenreeks of workshop.
 6. Betaling kan enkel gebeuren via de website of bij uitzondering via overschrijving op het rekeningnummer dat wordt vermeld. Het is van belang dat je betaling goed herkenbaar is. Vermeld de gestructureerde mededeling die per mail wordt gecommuniceerd na de inschrijving.
 7. Bij niet-betaling van het inschrijvingsgeld binnen de vijf werkdagen, krijgt Antopaso vzw het recht om de inschrijving te annuleren en de reservatie opnieuw vrij te geven. Indien de inschrijving wordt geannuleerd door Antopaso vzw word je altijd verwittigd per mail. Eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de inschrijver, die in strijd zouden zijn met de voorwaarden, binden Antopaso vzw niet, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 8. Indien de sessie van je keuze vol zit, schrijf je dan zeker in op de wachtlijst. Het is namelijk zeer goed mogelijk dat er plaatsen vrijkomen door annulaties van andere inschrijvingen. Bij grote interesse in een stad, overwegen we mogelijk om een extra sessie in te lassen. De opname op de wachtlijst engageert je tot niets. Je wordt verwittigd via mail indien er plaats is vrijgekomen.
 9. Je ontvangt van ons een e-mail met een link naar je profielpagina. Naast de gebruikelijke gegevens (naam, leeftijd, leerjaar, telefoonnummer), vragen wij ook naar de u/hun ervaring.
 10. ANNULATIE

Annulatie door klant van een cursus of workshop

 1. Annulatie van de inschrijving van een cursus of workshop kan kosteloos binnen 14 dagen na inschrijving, op voorwaarde dat de datum van annulatie niet binnen de 60 dagen valt vóór de aanvang van een cursus of workshop.
 2. Indien de annulatie valt buiten de 14 dagen na inschrijving, maar binnen de 60 dagen vóór de aanvang van een cursus of workshop dan kan de inschrijving kosteloos verzet worden naar een latere cursus of workshop.

Annulatie door Antopaso vzw

 1. In uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een Antopaso vzw-lesreeks of workshop geannuleerd worden. We stellen je dan voor om je in te schrijven in een andere groep (die mogelijk op een ander lesuur plaatsvindt), ofwel betalen we het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terug.
 2. Antopaso vzw VZW behoudt het recht om groepen samen te voegen bij onvoldoende inschrijvingen. Sowieso wordt het lespakket in dat geval gedifferentiëerd op niveau van de leerlingen op maturiteit en kennis niveau.
 3. Antopaso vzw behoudt zich het recht om een deelnemer te weigeren, bijvoorbeeld bij wanbetaling, niet nakomen van de algemene voorwaarden of als de deelnemer door wangedrag de lessen verstoort.
 4. Het is mogelijk dat door overmacht (ziekte leraar, netwerk/internet-problemen,  onaangekondigde internetwerken, onverwachtse locatiebezetting,….) Antopaso vzw genoodzaakt is de les te annuleren.
 5. Antopaso vzw doet zijn uiterste best om dit op te vangen en bv. bij ziekte of afwezigheid van de leraar voor vervanging te zorgen, zodat de les toch door kan gaan. Dat is echter niet altijd een haalbare kaart. Indien de les niet kan doorgaan, wordt de les ingehaald op een ander moment.
 6. Wij verwittigen je sowieso in dergelijke geval. Het is daarom belangrijk dat je jouw telefoongegevens en e-mailadres up-to-date houdt via je profiel.
 7. FISCAAL ATTEST (jongeren tot 11j)
 8. Je ontvangt elk jaar automatisch een fiscaal attest op basis van de betaalde reeks van het jaar ervoor. Je attest wordt beschikbaar gemaakt in je persoonlijk profiel.
 9. De gegevens op het fiscaal attest worden automatisch overgenomen uit je profiel. Controleer de gegevens in je profiel, voeg eventueel de persoon toe op wiens naam het attest moet worden aangemaakt en neem contact met ons via .
 1. VERZEKERING
 2. Elke ingeschreven en betaalde deelnemer is verzekerd tegen lichamelijke ongevallen.
 3. Bij eventuele ongevallen zal enkel de vrijstelling door de inschrijver dienen gedragen te worden.
 4. Antopaso vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de door de deelnemers en of begeleiders meegebrachte persoonlijke voorwerpen.
 5. Antopaso vzw is niet verandwoordelijk voor eventuele ongevallen van en naar onze georganiseerde workshops of cursussen.
 6. Antopaso vzw is enkel verandwoordelijk voor ongevallen in onze lokalen.
 7. ALGEMENE AFSPRAKEN

Rookverbod
Er wordt niet gerookt op de Antopaso vzw-locaties. Niet door de lesgevers, niet door de jongeren en niet door de ouders die hun jongeren komen afzetten.

Eten en drinken
Eten en drinken tijdens de cursussen workshops is niet toegestaan. Er kan een kleine pauze (toilet,…) worden voorzien waar iets kleins kan genuttigd worden in een daarvoor voorziene ruimte.

Aan- en afmelden
De veiligheid van de jongeren staat voorop! We vragen dan ook om je aan te melden bij aankomst en af te melden bij het verlaten van de lokalen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor jongeren die niet zijn aan- of afgemeld. De verantwoordelijkheid van de leerkrachten en Antopaso vzw over de deelnemers stopt aan het einde van de les (bij een lesreeks) en/of aan het einde van na-opvang (bij een workshop). Spreek ook altijd duidelijk af met je zoon of dochter en wees stipt om hen af te halen.

Ouders volgen sessies niet mee
Het is niet toegelaten dat ouders de sessies meevolgen. Dat leidt de aandacht van leraren en jongeren af. Na afloop van de les kunnen ouders eventueel vragen stellen aan de lesgever.

Voor- en na-opvang
Tenzij anders vermeld is er geen na-opvang voorzien.

Jongeren mogen niet “vrij” rondlopen in de gebouwen. We houden ons aan de afspraken van de locatie (dat wordt altijd voor de start van de lessen workshop gecommuniceerd).

 1. EIGENDOM

De lessen zijn eigendom van Antopaso vzw. Niets uit het lespakket mag worden gekopieerd, gebruikt of worden gedeeld, zonder schriftelijke toestemming van Antopaso vzw.

 1. PRIVACY
 2. Antopaso vzw mag tijdens de sessies foto’s en/of videobeelden maken van de activiteiten en de deelnemers. Die foto’s en video’s kunnen gebruikt worden voor de website, sociale media, de brochure en andere marketingdoeleinden. Indien je liever niet wenst dat een beeld van je kind hiervoor wordt gebruikt, dien je dat schriftelijk op voorhand te melden. Gelieve dan ook ons een foto van je kind te bezorgen, zodat we weten over welke deelnemer het gaat. Uiteraard zullen we dat respecteren.
 3. De gegevens van de deelnemers komen terecht in de database van Antopaso vzw. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor interne werking en zullen nooit worden verkocht of doorgegeven aan derden.
 4. KLACHTEN

Gellieve alle klachten zo snel mogelijk te melden via e-mail op  

 1. AANPASSINGSRECHT

Antopaso vzw VZW behoudt zich het recht om ten allen tijde de algemene voorwaarden aan te passen.

 1. DISCLAIMER & COPYRIGHT

Het auteursrecht inzake de website ‘Antopaso vzw’, van de informatie op de website én de inhoud van de Antopaso vzw behoren, tenzij anders expliciet vermeld, toe aan:

VZW Antopaso vzw werkende onder de naam FabLab De Loft Nieuwpoort. Maatschappelijke zetel Strandloperslaan 21 8434 Westende

Addendum

Alle cursussen en workshops die geannuleerd worden wegens Covid-19 gerelateerde  maatregelen van de overheid zullen worden verplaats naar een latere datum. Indien de inschrijver de voorkeur geeft aan terugbetaling dan kan dit op eenvoudige vraag via .